Dagverloop

Als zelfstandig kinderdagverblijf besteden we veel aandacht aan de veiligheid van de kinderen. Onze voordeur is voorzien van een videofoon.
Bij de inschrijving wordt gevraagd wie uw kindje mag komen afhalen (schriftelijk). Indien uw kindje ’s avonds door een andere persoon wordt opgehaald, dan moet dit ’s morgens medegedeeld worden, anders kan uw kindje niet meegegeven worden.
Indien er een wijziging is in het ouderlijk gezag of het verblijf- of bezoekrecht, meldt u dit en zal men de nodige aanpassingen doen in de overeenkomst.

Als ouder hebt u toegang tot alle lokalen waar uw kindje verblijft.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je mondeling informatie uitwisselen.
Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kindje op elk moment brengen of afhalen.
Veelvuldig te laat komen kan leiden tot het betalen van een boete van 6 euro/begonnen kwartier.

Wij vragen om uw kindje tijdig te komen halen, liefst 10 minuten vóór sluitingstijd (17u 50).
Zo kunnen we nog even het dagverloop vertellen.
Indien u er om 18u niet bent, zal er een boete worden aangerekend van 6€/begonnen kwartier!

Ouders die door omstandigheden hun zoon of dochter niet tijdig kunnen afhalen, dienen ons zo snel mogelijk te verwittigen.

Het ritme van elk kindje vormt het vertrekpunt van de werking in ‘Het Jungle paleis!
Toch hebben we een algemeen vast dagverloop.
Dit geeft de kinderen structuur en stelt hen gerust.

 

 • 07.00u: Onthaal + vrij spel
 • 09.30u: Verzorging
 • 10.00u: Geleide activiteit
 • 11.00u: Middageten
 • 12.00u: Verzorging
 • Middagdutje
 • 14.30u: Verzorging + vrij spel
 • 15.15u: 4uurtje
 • 16.00u: Geleide activiteit
 • 17.00u: Klaarmaken om naar huis te gaan
 • 18.00u: Tina en Kelly gaan naar Huis

We vragen of het mogelijk is om uw kindje thuis te laten ontbijten indien mogelijk. Wanneer dit niet lukt vragen wij om hun boterhammetjes mee te geven en dan geven wij hen met plezier bij ons hun ontbijtje.

’s Middags wordt er een vers bereide warme maaltijd opgediend.
In de loop van de namiddag is er boterham en fruit voorzien .
Gedurende de ganse dag krijgen de kindjes regelmatig te drinken.
Er wordt voldoende variatie voorzien.

Indien uw kindje flesvoeding krijgt, brengt u de juiste hoeveelheden melkpoeder in handige potjes en de flessen met de nodige hoeveelheid water in, mee.

Als uw kindje, omwille van medische, religieuze of andere redenen een andere voeding nodig heeft dan voorzien in het kinderdagverblijf, brengt u die zelf mee naar ‘Het Jungle Paleis’.
Geef ook iedere wijziging i.v.m. de voeding van uw kindje onmiddellijk door.
Denk aan allergie, dieet, toediening van vitamines, medicijnen.

Voor de baby’s wordt er in samenspraak met de ouders overgegaan op fruit- en/of groentenpap.

Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Uw kind wordt gewassen en gekleed naar de opvang gebracht.

Slapen is van zeer groot belang, dit zowel voor baby’s als voor peuters.
Voor de peuters is er een eerder vast rustmoment voorzien, vlak na het middageten.
Ook buiten deze uren kan uw kindje uiteraard gaan rusten als het daar nood aan heeft.
Er zijn twee slaapvertrekken voorzien.
Omwille van hygiënische redenen krijgt ieder kind van ons zijn eigen slaapzakje of een dekentje

 

Wiegendoodpreventie

‘Het Jungle Paleis’ past strikt de richtlijnen van Kind & Gezin toe die de kans op wiegendood aanzienlijk doen dalen. (zie www.kindengezin.be). Indien u hiervan wenst af te wijken, wordt dit besproken met de verantwoordelijke.

Indien u toch wenst dat uw kindje op de buik slaapt, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden op de inlichtingenfiche van uw kind. Indien u een knuffel geeft aan uw kind jonger dan 1 jaar, moet dit eveneens uitdrukkelijk worden vermeld op de inlichtingenfiche van uw kindje. Als uw kind dan eenmaal slaapt, neemt men de knuffel weg. (wordt dan achterin het bedje gelegd, zo ver mogelijk van het hoofdje van uw kindje).

Om dit alles te vermijden, is het goed indien u thuis niet start met gewoontes die omschreven worden als risicofactoren voor wiegendood.

Net zoals slaap is het spel noodzakelijk voor een kind zijn groei en ontwikkeling.
Gedurende de ganse dag doet uw kindje via spel heel wat nieuwe ervaringen op.
Dit vraagt natuurlijk veel energie. Houd er als ouders dus rekening mee dat uw kindje heel moe kan zijn wanneer hij van de opvang komt.

Spelen begint al bij de allerkleinsten. Door het aanbieden van speelgoed willen wij de zintuigen stimuleren.
Bij de peuters is er een uitgebreid aanbod aan vrij spel en geleide activiteiten voorzien zoals knutselen, plakken, puzzelen, verhaaltjes voorlezen.
Van zodra het weer het toelaat kunnen de kinderen buiten ravotten.